Agilni razvoj časopisnega portala po metodi Scrum

Janez Urevc
Mentor: prof. dr. Viljan Mahnič

Vsebina predstavitve

Značilnosti agilnih metod

Agilne metode so vse bolj uveljavljene

Predstavitev projekta

Podrobnosti uvedbe

Potek projekta

Ocenjevanje zahtevnosti uporabniških zgodb

Anketa med uporabniki metode Scrum

Strinjanje s trditvami o Scrumu

Faktorji, ki vplivajo na uspešnost projektov

Zaključek

Rezultate smo predstavili tudi na konferenci "Dnevi slovenske informatike 2012"

  • J. Urevc, R. Štebe, V Mahnič: "Izkušnje z uvajanjem metode Scrum v časopisni hiši", Zbornik referatov Dnevi slovenske informatike, Portorož, april 2012
  • J. Urevc, V Mahnič: "Kako uporabniki metode Scrum ocenjujejo njene prednosti in pomen posameznih tipičnih praks", Zbornik referatov Dnevi slovenske informatike, Portorož, april 2012